Ngăn ngừa ADWARE và SPYWARE

ADWARE

Mỗi khi quư vị viếng thăm một trang nhà (website) nào đó (mấy thằng em bảo cho này, cho nọ miễn phí và nhất là trang nhà dành cho người lớn) th́ thỉnh thoảng quư vị thấy một màn ảnh nhỏ (popup) tự động xuất hiện. Đa số những màn ảnh nhỏ này là quảng cáo hoặc survey. Cứ mỗi lần mấy thằng em này xuất hiện th́ chúng tự động chui vào máy PC và nằm lỳ ở trong đó. Lâu ngày, nó sẽ làm cho máy PC của quư vị chạy càng chậm và cho đến một lúc nào đó th́ máy sẽ bị cứng đơ (frozen) luôn, không chịu nhúc nhích. Những thằng em này được gọi là ADWARE.
Hiện nay, nhu liệu chuyên trị chống ADWARE được bán ngoài thị trường (Best Buy, CompUSA, websites...), thường đi chung với anti-virus package. Tuy nhiên cũng có vài công ty sản xuất nhu liệu chuyên trị mấy thằng em này miễn phí. Một trong công ty nhu liệu miễn phí được trang nhà CNET đề nghị là hăng Lavasoft. Quư vị click vào phần link dưới đây để download nhu liệu chống Adware miễn phí của hăng Lavasoft.

A. Download và Install

http://download.com.com/3000-8022-10214379.html?tag=list

1. Click vào nơi Download Now.
2. Click vào nút Save.


3. Ở phần Save As popup window, chọn folder quư vị muốn save cái file Adware, rồi click vào nút Save.


4. Sau khi phần download chấm dứt, quư vị vào folder mà file đă được saved. Double-click cái file vừa được download và theo sự chỉ dẫn của installation wizard (cứ tiếp tục click vào nút Next cho đến nút Finish). Sau khi phần installation chấm dứt, quư vị sẽ thấy một icon xuất hiện ở nơi Desktop của máy PC.

 

B. Cách dùng

1. Double-click vào icon có tên là Ad-aware 6.0 ở phần Desktop hoặc click vào Start > All Programs > Lavasoft Software 6 > Ad-aware 6. Quư vị sẽ thấy một màn ảnh xuất hiện như sau:


2. Click vào nút Start, chọn Perform smart system-scan. Xong click vào nút Next.

 

Nhu liệu bắt đầu scanning. Sau khi phần scan được kết thúc, nó sẽ báo cho quư vị biết có bao nhiêu thằng em adwares nằm trong máy của quư vị.

3. Click vào nút Next để xem những thằng em adwares nằm trong máy của quư vị. Như h́nh dưới đây.

4. Click vào nút Next để sửa soạn delete những thằng em này.  Quư vị sẽ thấy một popup window xuất hiện như sau:


5. Click vào nút OK để remove những thằng em adwares. Nếu có vài objects mà nhu liệu Ad-aware không thể remove, nhu liệu Ad-aware sẽ popup một window như sau:

     Click vào nút OK

6. Click vào ô có dấu X để close nhu liệu Ad-aware.

Muốn t́m hiểu thêm về cách dùng nhu liệu này, quư vị click vào nút Help hoặc vào Ad-aware manual.

SPYWARE

Cái thằng em Spyware rất nguy hiểm, nó thường lẩn trốn trong máy và làm việc ở sau hậu trường (work behind the scene) để t́m ṭi những tin tức của người sử dụng rồi gởi lại nơi đă tạo nó ra. Chẳng hạn như thu thập tin tức hồ sơ cá nhân của quư vị như: tên họ, bank account, credit card account, ...
Có những sản phẩm ngăn ngừa những thằng em này được tung ra thị trường bày bán ở các cửa tiệm như Best Buy, CompUSA... cũng như trên các websites on-line.  
Tuy nhiên cũng có vài công ty sản xuất nhu liệu chuyên trị mấy thằng em này miễn phí. Một trong công ty nhu liệu miễn phí được trang nhà CNET đề nghị có tên là SPYBOT - Search & Destroy. Quư vị click vào phần link dưới đây để download nhu liệu chống Spyware miễn phí.

http://download.com.com/3000-8022-10289035.html?tag=list

Sau khi download, quư vị cần phải install nhu liệu này vào máy. Xem cách thức Download và Install ở phần 1 đến phần 4. Sau khi phần installation chấm dứt, quư vị sẽ thấy một icon xuất hiện ở nơi Desktop của máy PC như sau:

Cách dùng

1. Double-click vào icon có tên Spybot - Search & Destroy ở nơi Desktop hoặc Start > All Programs > Spybot - Search & Destroy > Spybot - Search & Destroy. Quư vị sẽ thấy một màn ảnh như sau xuất hiện:


2. Click vào nút Check for problems để bắt đầu t́m những tên nằm vùng. Nhu liệu bắt đầu scanning máy của quư vị. Sau khi scan được chấm dứt, nó sẽ thông báo cho quư vị biết những tên nằm vùng nguy hiểm này. Quư vị có thể click vào nút Print để in và t́m hiểu những tên nằm vùng này.


3. Click vào nút Fix selected problems để diệt những tên nằm vùng. Sẽ có một popup window xuất hiện như sau:


4. Click vào nút Yes.
5. Click vào File rồi Exit để close nhu liệu.

Muốn t́m hiểu thêm về cách dùng nhu liệu này, quư vị click vào nút Help.

Microsoft Anti-Spyware

Hiện nay Microsoft đang có một nhu liệu chống Spyware miễn phí và đang trong ṿng thử nghiệm cuối cùng trước khi tung ra thị trường. Theo báo cáo từ những nhà thử nghiệm th́ nhu liệu này rất tốt, có thể loại bỏ 98% những chú em Spyware nằm trong máy PC. Quư vị click vào link sau để download nhu liệu chống Spyware:

Download Microsoft Anti-Spyware

Hy vọng những nhu liệu chống Adware và Spyware trên sẽ giúp cho quư vị biết cách bảo tŕ và ngăn chận những tên khủng bố đang t́m mọi cách len lỏi đặt những quả bombs nổ chậm vào trong máy của quư vị, hoặc chúng đang t́m cách ăn cắp personal info vào những mục đích xấu.  

TL sưu tầm