TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                                                                                                            

 Ngày cưới

                                                        

 

Cô Dâu CHI (Stephanie) Nguyễn
Chú Rể TUẤN (Clark) Đoàn

 

Chú Rể đă phục vụ 1 năm rưởi ở chiến trường Iraq

 

 

Rước Dâu về nhà Trai

 

Dạ tiệc