Bn Nầy Bờ Đại Dương

Ti đứng bn nầy bờ đại dương
Xa hoa sung tc đầy cuộc sống
Hạnh phc mọi nơi khắp mọi nh
Bạc tiền lễ nghĩa sống phồn vinh

Ti đứng bn ny Thi Bnh Dương
Qu nh cũng biển liền một dải
Thương xt dn ti qu cơ hn
Một đời vất vả qu lầm than

Ti đứng bn đy quả địa cầu
Nửa vng tri đất xa nhiều lắm
Vẫn thấy cn đau nt cả lng
Sao người dn sống vẫn lặng cm ?

Phải chi được php thần biến ha
Đổi biển thay bờ Thi Bnh Dương
Cho dn ti biết theo người trước
Dẵm chn đạp bước L, L, Trần

Cuộc đời nhiều lắm trăm năm sống
Đất nước điu tn chẳng buồn sao?
Nếu ai cũng ci gập đầu xuống
Mất nước lưu vong chẳng trch người

Ti Đứng giữa trời đất bao la
Thnh tm khấn nguyện hồn sng ni
Cho dn thức tỉnh Din Hồng Hội*
Để đất cha ng được trường tồn

Tuấn TT.
Sept. 11-2018
*Hội nghị Din Hồng
(Din Hồng Hội Nghị của năm xưa)

 


Văn